Pressemitteilungen

De GAEB-Online 2023 software is ontwikkeld voor de sectoren van ambachtslieden en aannemers. Daarmee kunnen alle bedrijven, die in Duitsland bouwwerken willen laten uitvoeren, openbare aanbestedingen uitschrijven volgens de Duitse GAEB-norm en daarvoor een prijsofferte aanvragen. Offerteprijzen kunnen bijvoorbeeld direct in MS Excel© of OpenOffice berekend worden en in het door vele publieke en private klanten gebruikte GAEB D84-formaat weer elektronisch doorgegeven worden.


De gegevensuitwisseling in de bouwsector in Duitsland

Met de introductie van GAEB-DA-XML in versie 3.2 wordt de elektronische uitwisseling van gegevens via GAEB-XML in de bouwsector steeds belangrijker voor alle bij de bouw betrokken partners. Een volledig nieuwe generatie van programma's onder de naam GAEB-Online 2023 is hieraan aangepast en zal vanaf 01.01.2014 beschikbaar zijn. Voor iedereen die de GAEB in de beste omstandigheden en comfortabel wil gebruiken in combinatie met het werkbladprogramma van Microsoft Excel© of met een gratis verkrijgbare software zoals OpenOffice©, is GAEB-Online 2023 de optimale oplossing.

GAEB-Online 2023

GAEB aanbestedingen zijn gebaseerd op door vele AVA fabrikanten gebruikte GAEB Toolbox, met nieuwe technologie, een nieuwe en moderne interface en veel nieuwe features. Hiermee kan men met GAEB-Online 2023 nu nog sneller en comfortabeler GAEB aanbestedingen uitwerken en offertes in GAEB DA84-formaat elektronisch aanmaken.

GAEB, GAEB XML, P83, D84, GAEB 2000, GAEB 90, Excel, Exel, D84, RTF, Angebote, LV, Word, Leistungsverzeichnis, Leistungsverzeichnisse, LVs, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, OpenOffice

Individuele berekening

In veel bedrijven wordt de berekening van de offerte niet altijd gedaan in een speciaal rekenprogramma, maar wel heel vaak in een universeel bruikbaar werkblad zoals Microsoft Excel©. Dit is flexibel en biedt bedrijven de mogelijkheid om eigen regels te bepalen voor de prijsberekening of om terug te grijpen naar eigen artikel- en prijslijsten. En hier biedt GAEB-Online 2023 doorslaggevende voordelen. Met één klik kan de GAEB-offerte vanuit GAEB-Online 2023 bijvoorbeeld naar Excel© geëxporteerd worden. Tijdens deze export wordt de opgeslagen berekeningslogica zoals formules en sommaties samen met het werkblad verzonden. De gebruiker kan dan in het werkblad snel en gemakkelijk zijn prijzen vastleggen en alle totalen worden automatisch opnieuw berekend. Ofwel past hij de berekeningslogica aan om de prijzen te bepalen op basis van eigen behoeften of de speciale eisen van het project. Indien gewenst kan het uit GAEB-Online 2023 gegenereerde werkblad snel een eenvoudig worden uitgebreid met eisen die specifiek zijn voor dit project en aangepast worden aan de eigen berekeningslogica, snelkoppelingen of toeslagen en kortingen voor de individuele prijsstelling.

Microsoft Excel© of OpenOffice

Naast het beproefde Microsoft Office©, genieten de zogenaamde vrije office-pakketten, zoals OpenOffice (Apache OpenOffice©) of LibreOffice©, steeds meer populariteit onder de gebruikers. Om deze reden legden de ontwikkelaars van GAEB-Online 2023 ook grote nadruk op de import- en exportmogelijkheden van de GAEB offertes voor de formaatindeling bij OpenDocument. Met GAEB-online 2014 kunt u nu een GAEB-bestand met een enkele klik als een OpenDocument Spreadsheet (*.ODS) exporteren. Daarmee kan een individueel offerteaanbod ook direct in OpenOffice (Apache OpenOffice©) of LibreOffice© worden uitgevoerd.

GAEB, GAEB XML, P83, D84, GAEB 2000, GAEB 90, Excel, Exel, D84, RTF, Angebote, LV, Word, Leistungsverzeichnis, Leistungsverzeichnisse, LVs, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, OpenOffice

Alle GAEB-formaten

Uiteraard aanvaardt GAEB-Online 2023 alle gangbare GAEB-formaten zoals GAEB 90, GAEB 2000 en het nieuwe GAEB XML in versie 3.2. Voor het maken van een offerte kunnen alle prijzen ook direct elektronisch volgens GAEB D84 uitgevoerd worden. Dit bespaart een hoop tijd en bovendien wordt de elektronische inschrijving in de DA84-vorm tegenwoordig ook door de meeste klanten geëist. Offertes kunnen met GAEB-Online 2023 ook geprint worden of, indien gewenst, als een PDF-bestand direct per e-mail verzonden worden.

Probeer GAEB-Online 2023

GAEB-Online 2023 kan gratis gedurende 8 dagen uitgeprobeerd worden. Daarvoor is een demoversie beschikbaar die u op het internet gratis kunt downloaden. Na deze testfase kunt u een activeringscode tegen 95,20 Euro inclusief btw online bestellen. Het programma draait onder Microsoft Windows vanaf Windows XP. Uitgebreide on-line help en een duidelijke handleiding in PDF-formaat staan ter beschikking om de software beter te leren kennen, zodat u deze onmiddellijk kunnen gebruiken.

Systeemvereisten

  • Windows 7 of Windows 8.1, Windows 10
  • MS.NET Framework 4.5 (gratis, kan indien nodig met de set-up geïnstalleerd worden)

Het programma draait onder 32bit en 64bit Windows. GAEB-Online is alleen beschikbaar in het Duits.